వనస్థలిపురం S.F కాలనీ 266 Sqyds, 1000 Sqft, 3 BHK ఇల్లు అన్ని సౌకర్యములతో @ 1Cr. అమ్మకానికి కలదు. ఫోన్ : 8522027969/ 9059276215 (No బ్రోకర్స్)