హస్తినాపురం సెంట్రల్, సాగర్ హైవేకు 2వ బిట్, 680 చ॥గ॥ల ఓపెన్ ప్లాట్, E/Fతో మొత్తం/ విడివిడిగా అమ్మకమునకు కలదు. @ Rs. 25000/ చ॥గ॥ ఫోన్ : 8897904071/ 90307905