వేగంగా మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులను గమనించి ధరలు పెరగకముందే ప్లాట్లు కొనండి. GNT - Ch.పేట హైవే ప్రక్కన కాటూరి మెడికల్ కాలేజీ వద్ద 32 ఎకరాల మెగా లేఅవుట్ నం