సువర్ణభువివారి సువర్ణసిటీ-6లో తక్కువ ధరకే 200, 400 చ.గ. అన్ని డె. ప్లాట్లు, బెంగుళూరు హైవేలో NH-7కి 400 మీ. శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టు దగ్గర కొత్తూరు DLF, IT SE