తిరుపతి, ఎం.ఆర్.పల్లి సర్కిల్ నందు 1500 Sft, చంద్రగిరి బస్టాండు MCR కాంప్లెక్స్ నందు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ 1500 Sft, Under Ground 3600 Sft, కమర్షియల్, ఆఫీసులకు అద