తాడేపల్లిగూడెం హౌసింగ్ బోర్డు లో 4 దుకాణాలుతో రెండు రోడ్డు కార్నర్ హౌస్, హౌస్ హౌసింగ్ బోర్డు ప్రధాన రహదారి లొ.ఫొనె: 9441554556